Đặt lệnh dừng lỗ - Dừng lệnh


Nếu bạn đặt lệnh bán ở Fib 50, bạn cần đặt lệnh dừng lỗ nằm trên Fib 61. 3 nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ trong kinh doanh Forex Nguyên tắc số 1: Đừng để cảm xúc là lý do bạn dời lệnh dừng lỗ.

Đặt lệnh dừng lỗ. Giống như lệnh dừng lỗ ban đầu, việc điều chỉnh điểm dừng của bạn phải được xác định trước trước khi bạn thực hiện giao dịch.

Việc đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng là một lợi thế đối với một nhà giao dịch vì bạn biết được chắc chắn khi nào bạn sẽ sai lầm. Trong giao dịch, biết được khi nào bạn sai còn quan trọng hơn cả biết khi nào bạn đúng.


3 nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ trong kinh doanh Forex Sau khi bạn đã thực hành và xây dựng được một kế hoạch giao dịch tuyệt vời bao gồm cả mức dừng lỗ, bây giờ bạn phải chắc chắn rằng những lệnh dừng lỗ đó sẽ hoạt động nếu thị trường biến động không theo mong muốn của bạn. Một lệnh dừng lỗ là một lệnh được kích hoạt khi giá của một sản phẩm giảm xuống dưới hoặc tăng trên một mức giá đã định trước và sẽ được đóng ở mức giá khả thi tiếp theo.

Trong giao dịch, biết được khi nào bạn sai. 8 Nguyên nhân nằm sau phương pháp này là một khi bạn tin tưởng giá sẽ đảo chiều ở Fib 50 có nghĩa bạn cho rằng Fib 50 sẽ rất mạnh và nếu giá vượt qua đây chứng tỏ ý tưởng của bạn đã sai.
Nếu mua một loại cổ phiếu nào đó, chẳng hạn với giá 50 đô- la thì tôi sẽ đồng thời đặt một lệnh bán dừng lỗ ở mức 45 đô- la.

ĐẶT-LỆNH-DỪNG-LỖ